clanak False

Akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja

09.01.2023.
U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju projektanti mogu, radi izrade idejnog projekta tražiti obavijest od nadležnog tijela uprave o načinu provedbe Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona  i/ili pojedinih odredbi prostornoga plana.

OBRAZAC -  obavijest o načinu provedbe zakona o prostornom uređnju i drugih propisa
 

Nadležno tijelo na zahtjev podnositelja izdaje i obavijest o namjeni (za potrebe razreza poreza na promet nekretnina) te uvjerenje o statusu zemljišta (za potrebe kupnje nekretnine od strane stranih državljana).

 

OBRAZAC - obavijest o namjeni / uvjerenje o statusu zemljišta