clanak False

Donatori Gradu Zagrebu

19.04.2017.
1.ZBIRKA GALERIJA SLIKA GRADA ZAGREBA “BENKO HORVAT”,
darovatelj Benko Horvat, Muzej suvremene umjetnosti, Habdelićeva 2;
Benko Horvat (1875-1955), pravnik i bankovni činovnik, numizmatičar i kolekcionar umjetnina

2.MEMORIJALNA ZBIRKA I STAN ARHITEKTA VIKTORA KOVAČIĆA,
darovateljica Terezija Kovačić, Muzej Grada Zagreba, Masarykova ulica 21/III;
Terezija Kovačić (1891-1966), učiteljica, supruga arhitekta Viktora Kovačića (1874-1924)

3.ZBIRKA “ANKE GVOZDANOVIĆ”,
darovateljica Anka Gvozdanović, Muzej za umjetnost i obrt, Visoka ulica 8;
Anka Gvozdanović (1887-1968), pijanistica, supruga suca i posjednika Dragutina Gvozdanovića (1851-1926)

4.ZBIRKA DRAGE MAGJERA I NADE OSTROGOVIĆ-MAGJER,
darovatelji Drago Magjer, Marga Magjer i Nada Ostrogović-Magjer, Tomislavov trg 8 ;
Drago Magjer (1895-1979), pravnik i kolekcionar umjetnina, Marga Magjer (1900-1967), učiteljica, prva supruga Drage Magjera,  Nada Ostrogović-Magjer (1911-2008), socijalna radnica, druga supruga Drage Magjera

5.ZBIRKA I KUĆA JOZE KLJAKOVIĆA,
darovatelj Jozo Kljaković, Centar za likovni odgoj grada Zagreba, Rokov perivoj 4;
Jozo Kljaković (1888-1969), slikar, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i publicist

6.ZBIRKA LJUBE PENIĆ, darovateljica Ljuba Penić, Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10;
Ljuba Penić (1896-1975), likovna umjetnica i kolekcionarka umjetnina iz Zagreba

7.ZBIRKA “DR. IVANA RIBARA I CATE DUJŠIN-RIBAR”,
darovateljica Cata Dujšin-Ribar, Muzej grada Zagreba, Demetrova 3/II;
Cata Dujšin-Ribar (1897-1994), slikarica i pjesnikinja, supruga glumca, redatelja i kazališnog pedagoga Dubravka Dujšina (1894-1947) i odvjetnika i političara dr. Ivana Ribara (1881-1968)

8.ZBIRKA NADE MIRJEVIĆ,
darovateljica Nada Mirjević, Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska 5;
Nada Mirjević (1894-1976), nasljednica ostavštine iza odvjetnika i kolekcionara dr. Nikole Hofera (1871-1936)

9.ZBIRKA GLAZBENIH AUTOMATA IVANA GERERSDORFERA,
darovatelj Ivan Gerersdorfer, Muzej Grada Zagreba, Opatička 20-22;
Ivan Gerersdorfer (1927-1993), urarski majstor i kolekcionar glazbenih automata

10.ZBIRKA VJENCESLAVA RICHTERA I NADE KAREŠ-RICHTER,
darovatelji Vjenceslav Richter i Nada Kareš-Richter, Muzej suvremene umjetnosti, Vrhovac 38a;
Vjenceslav Richter (1917-2002), arhitekt, urbanist, likovni umjetnik, scenograf i publicist i njegova supruga Nada Kareš-Richter, glumica (1926-2014)

11.ZBIRKA ZORE MAJER,
darovateljica Zora Majer, HAZU, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Opatička 18;
Zorka Martinović Majer (1903-1994), pjesnikinja i prevoditeljica, supruga književnika i pjesnika Vjekoslava Majera (1900-1975)


12.ZBIRKA UMJETNINA TILLE DURIEUX, darovateljica Erika Dannhoff, Muzej Grada Zagreba, Opatička 20-22;
Erika Dannhoff iz Berlina (1909-1996), njemačka glumica i dramski i filmski pedagog, nasljednica ostavštine Tille Durieux (1880-1971), njemačke kazališne i filmske glumice koja je prije 2. svjetskog rata bježeći pred nacistima našla utočište u Zagrebu


13.ZBIRKA “MAJSTORSKA RADIONICA ZA RESTAURACIJU I GRADNJU GUDAČKIH INSTRUMENATA POKOJNOG FRANJE SCHNEIDERA”,
darovateljica Erna Schneider-Nikolić, Glazbena škola Pavla Markovca, Trg maršala Tita 11;
Erna Schneider-Nikolić (1935-2012), profesorica engleskog jezika, kći Franje Schneidera (1903-1966), restauratora i graditelja gudačkih instrumenata

14.DIO OSTAVŠTINE MIROSLAVA KRLEŽE,
darovatelj dr. Krešimir Vranešić, Muzej grada Zagreba, Krležin Gvozd 23/I;
Dr. Krešimir Vranešić (1936-), liječnik, univerzalni nasljednik književnika i leksikografa Miroslava Krleže (1893-1981)

15.ZBIRKA “HRVATSKE SLIKARICE ROĐENE U 19. STOLJEĆU”,
darovatelj dr. Josip Kovačić
Dr. Josip Kovačić (1935-), književni teoretičar i kolekcionar umjetnina

16.SPOMEN ZBIRKA DR. VINKA PERČIĆA,
darovatelj dr. Vinko Perčić, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4;
Dr. Vinko Perčić (1911-1989), liječnik i kolekcionar umjetnina

17.ZBIRKA MARTE I VILIMA SVEČNJAKA,
darovatelji Marta i Vilim Svečnjak, HAZU, Strossmayerova galerija starih majstora, Martićeva 41;
Vilim Svečnjak (1906-1993), slikar, ilustrator i scenograf i njegova supruga Marta (1903-1993), keramičarka i scenografkinja

18.FUNKCIONALNA KULTUROLOŠKA ZBIRKA NIKOLE MARČETIĆA,
darovatelj Nikola Marčetić
Nikola Marčetić (1935-) književnik, prevoditelj i istraživač

19.AMBIJENTALNA ZBIRKA AKADEMSKOG KIPARA PROFESORA ROBERTA FRANGEŠA-MIHANOVIĆA,
darovateljica Ivana Frangeš, Muzej grada Zagreba, Rokov perivoj 2;
Ivana Frangeš (1919-1998), službenica u Hidrometeorološkom zavodu, snaha kipara i profesora na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu Roberta Frangeša-Mihanovića (1872-1940)

20.ZBIRKA LUTAKA U NARODNIM NOŠNJAMA IZ CIJELOGA SVI JETA LJEPOSLAVA PERINIĆA
darovatelj Ljeposlav Perinić, Etnografski muzej, Mažuranićev trg 14;
Ljeposlav Perinić (1922-2005), bankovni činovnik i kolekcionar lutaka, hrvatski iseljenik u Argentini i domoljub

21.ZBIRKA BRANKA MAJERA I KATJE MATKOVIĆ-MAJER,
darovateljica Katja Matković-Majer, Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10,
Katja Matković-Majer (1916-2001), filmska montažerka i kolekcionarka umjetnina, supruga Branka Majera (1914-1989), filmskoga redatelja, novinara i scenarista


22.ZBIRKA SLIKARSKIH I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH RADOVA UMJETNIKA, ARHITEKTA I URBANISTA JOSIPA SEISSELA,
darovateljica Silvana Seissel, Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17;
Silvana Seissel (1912-2010), pejzažna arhitektica, supruga avangardnog umjetnika, urbanista i arhitekta Josipa Seissela (1904-1987)

23.ZBIRKA MARIJE TOMLJENOVIĆ-VALEČIĆ,
darovateljica Marija Tomljenović-Valečić, Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska 5;
Marija Tomljenović-Valečić (1914-2007), profesorica matematike i fizike

24.ZBIRKA DR. VERE HORVAT-PINTARIĆ,
darovateljica dr. Vera Horvat-Pintarić
Vera Horvat-Pintarić (1926-) povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, sveučilišna profesorica

25.ZBIRKA UMJETNIČKIH DJELA AKADEMSKOG SLIKARA JOSIPA CRNOBORIJA, darovatelj Josip Crnobori, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4
Josip Crnobori (1907-2005), akad. slikar

26.ZBIRKA TRADICIONALNIH AFRIČKIH UMJETNINA DRAGE MUVRINA, darovatelj Drago Muvrin
Drago Muvrin (1936-), arhitekt, publicist i kolekcionar umjetnina

27. ZBIRKA STARE AMBALAŽE DR. ANTE RODINA, darovatelji dr. Ante Rodin i Ana Rodin, Muzej grada Zagreba, Opatička 20
Dr. Ante Rodin (1930-2005), kemičar tehnolog, ambalažer, znanstveni istraživač s područja ambalaže i pakiranja i kolekcionar ambalaže i njegova supruga Ana Rodin, medicinska sestra (1936-2009)

28. ZBIRKA UMJETNIČKIH RADOVA SLIKARA, GRAFIČARA I RESTAURATORA JOSIPA RESTEKA, darovateljica Blanka Restek, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4
Blanka Restek (1926-) učiteljica, primijenjena umjetnica, supruga slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka (1915-1987)

29. ZBIRKA SKULPTURA AKADEMSKOG KIPARA ZLATKA ZLATIĆA, darovatelj Zlatko Zlatić, HAZU, Gliptoteka, Medvedgradska 2
Zlatko Zlatić (1933-), akad. kipar

30. GALERIJA TOMISLAV OSTOJA, darovatelj Tomislav Ostoja, Opatička 6
Tomislav Ostoja (1931-), akademski kipar