clanak False

Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam

19.04.2017.

 

 Na temelju članka 27. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12 i 22/13), a na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam, gradonačelik Grada Zagreba 1. prosinca 2016. utvrdio je Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam. Ova Konačan lista reda prvenstva vrijedi do donošenja nove konačne liste, koja će se utvrditi nakon provedenog javnog natječaja koji se raspisuje svakih pet (5) godina, a čije se raspisivanje očekuje krajem 2019.

Osobama raspoređenim na Konačnoj listi stanovi daju se u najam prema redoslijedu na Konačnoj listi, a nakon obavljenog očevida odnosno dodatnih provjera dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih Odlukom o najmu stanova.

Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam možete preuzeti klikom na tražilica.

Popis osoba raspoređenih na Konačnoj listi po abecednom redu možete preuzeti klikom naabeceda.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Odjelu za stanove i stambeno zbrinjavanje Gradskog  ureda  za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 sati, sobe 409, 411, 415, 416 i 417 / 4. kat, odnosno Odsjeku za građane svakoga radnog dana (ponedjeljak-petak) i tijekom cijeloga radnog vremena od 8,00 do 19,00 sati, Trg Stjepana Radića 1, osobno ili na tel. 01/610-1554.