clanak False

Sektor za komunalno i prometno redarstvo

09.12.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:

SEKTORA ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO, na lokaciji: Zagreb, Jagićeva 31
Pomoćnik pročelnika za komunalno i prometno redarstvo: Željko Renić
tel: 01/616-6104, faks: 01/616-6130
E-mail: zeljko.renic@zagreb.hr
 
- obavlja poslove provedbe nadzora i poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim zakonom i drugim propisima, nadzora nad primjenom gradskih propisa iz nadležnosti, odnosno djelokruga Ureda, te poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODJEL KOMUNALNOG REDARSTVA
Dežurni broj telefona za građane: 01/610-1566
Voditelj Odjela komunalnog redarstva: Mladen Vidmar
Tel: 01/616-6101
E-mail: mladen.vidmar@zagreb.hr
E-mail: redarstvo@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi provedbe nadzora nad propisima kojima se uređuje komunalni red, dimnjačarski poslovi, održavanje nerazvrstanih cesta, promet na području Grada Zagreba, prijevoz putnika u javnom prometu, prijevoz kočijama i auto taksi prijevoz, te propisa kojima se uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
 
IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
 
ODSJEK ZA NADZOR DRŽANJA I POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA
Voditeljica Odsjeka za nadzor držanja i postupanja sa životinjama - Mirela Deveničar
Tel: 01/658-5933
E-mail: redarstvo@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, osim ako je zakonom ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora, Odluke o komunalnom redu što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o prijevozu kočijama, odnosno odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, poslovi poduzimanja mjera uklanjanja hranilišta za mačke na trošak udruge za zaštitu životinja sukladno Pravilniku o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Prekršajnim zakonom, poslovi organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima Odsjek obavlja nadzor, odnosno poduzima mjere, poslovi obavještavanja o saznanjima za koja je nadležna inspekcija i druga ovlaštena tijela, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: ČrnomerecMedveščakTrešnjevkaDubrava i Novi Zagreb.

ODJEL PROMETNOG REDARSTVA
Dežurni broj telefona za građane: 01/610-1566
Voditelj Odjela prometnog redarstva: Antun Filković
Tel: 01/616-6128
E-mail: antun.filkovic@zagreb.hr
E-mail: redarstvo@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom

IZVAN SJEDIŠTA PODRUČNIH UREDA, na lokaciji: Zagreb, Jagićeva 31

Voditelj Prvog područnog odsjeka (Centar-Trnje-Medveščak-Maksimir-Trešnjevka-Črnomerec-Susedgrad): kontakt osoba:
Tel: 01/610-1566
- Obavljaju se poslovi Prvog područnog odsjeka (Centar-Trnje-Medveščak-Maksimir-Trešnjevka-Črnomerec-Susedgrad): poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom.
 
Voditelj Drugog područnog odsjeka (Pešćenica-Dubrava-Sesvete-Novi Zagreb) - kontakt osoba:
Tel: 01/610-1566
- Obavljaju se poslovi Drugog područnog odsjeka (Pešćenica-Dubrava-Sesvete-Novi Zagreb): poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom.

ODJEL ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
Voditelj Odjela za pripremu dokumentacije komunalnog i prometnog redarstva: kontakt osoba:
Tel: 01/610-1566
- obavljaju se poslovi prikupljanja i obrade podataka o počinjenim prekršajima u svrhu daljnjeg postupanja vezano za izdavanja obavijesti o počinjenim prekršajima i izdavanja obveznog prekršajnog naloga iz područja komunalnog redarstva, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za odore i elektroničku opremu komunalnih i prometnih redara, kamere, za uklanjanje protupravno  postavljenih objekata i drugo, suradnje i koordinacije obavljanja poslova sa svim sektorima unutar Ureda, s drugim gradskim upravnim tijelima, komunalnim trgovačkim društvima iz djelokruga Sektora i drugim trgovačkim društvima te s predstavnicima tijela državne uprave i drugim pravnim subjektima, davanje odgovora na upite, primjedbe i pritužbe građana i udruga, te izrada izvješća, informacija i drugih stručnih materijala iz djelokruga Sektora.