clanak False

Kontakti

07.03.2022.
  • Jedinstveni besplatni broj 114  - broj telefona za zbrinjavanje raseljenih osoba iz ratom pogođene Ukrajine ( informacije o smještaju, prehrani, zdravstvenoj zaštiti, školovanju djece, radno-pravnom statusu i drugim pravima)
  • Ravnateljstvo civilne zaštite:   rcz.zbrinjavanje@mup.hr 
  • Osobe s oštećenjem glasa, sluha i govora upite mogu postavljati na adresu e-pošte cz114@civilna-zastita.hr