clanak False

Služba za materijalno -financijske poslove

08.03.2022.
IZVAN SJEDIŠTA obavljaju se poslovi:

SLUŽBE ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE, na lokaciji: Zagreb, Petrova 116
Voditelj službe za materijalno-financijske poslove - kontakt osoba
Tel: 610-0645, faks: 610-0685
obavljaju se poslovi nabave opreme, uredskog i drugog materijala za gradska upravna tijela, izdavanja robe korisnicima, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za druge potrebe iz djelokruga Službe što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Službe, poslovi praćenja obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni, te izvršenja po financijskim pozicijama, poslovi izrade prijedloga financijskog plana Službe za proračunsku godinu i analiziranja izvršenja financijskog plana, te izrade izvješća o izvršenju financijskog plana Službe, poslovi vezani uz zaprimanje i obradu dokumenata za plaćanje Službe i izdavanja izlaznih računa, poslovi osiguravanja objekata i opreme gradskih upravnih tijela, osiguravanje službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, ostvarivanja naknada od osiguravajućih društava, vođenja pomoćne evidencije za potrebe Službe te obračuna i naplate tekućih izdataka.

ODSJEK ZA POSLOVE NABAVE
Voditelj odsjeka za poslove nabave - kontakt osoba:
Tel: 610-0645
obavljaju se poslovi nabave opreme, uredskog i drugog materijala za gradska upravna tijela, te izdavanja robe korisnicima, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za druge potrebe iz djelokruga Službe, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu.

ODSJEK ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditelj odsjeka za financijske poslove - kontakt osoba
Tel: 610-0643, faks: 610-0643
obavljaju se poslovi izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Službe, poslovi praćenja obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni, te izvršenja po financijskim pozicijama, poslovi izrade prijedloga financijskog plana Službe za proračunsku godinu i analiziranja izvršenja financijskog plana, izrade izvješća o izvršenju financijskog plana Službe, poslovi vezani uz zaprimanje i obradu dokumenata za plaćanje Službe, poslovi u vezi izdavanja, evidentiranja i knjiženja izlaznih računa, poslovi osiguravanja objekata i opreme gradskih upravnih tijela, osiguravanje službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, ostvarivanja naknada od osiguravajućih društava, obračuna i naplate tekućih izdataka, poslovi analize službenih putovanja, obrada putnih naloga i drugih dokumenata prema kojima se obavlja isplata.