clanak False

Fondovi i zbirke

19.04.2017.

A. UPRAVA

A.5.5.1. NARODNI ODBORI OPĆINA

Razdoblje: 01.01.1958. - 31.07.1967.

Gradivo: Arhivsko gradivo predano Državnom arhivu u Zagrebu osim:

NARODNI ODBOR OPĆINE SESVETE

 • od 1957. godine završni računi i budžeti općine Sesvete
 • od 1955. godine predmeti graditeljstva-građevinske i uporabne dozvole
 • od 1960. godine imovinski predmeti- nacionalizacija, naknade, eksproprijacija, dodjela i zamjena zemljišta, prijenos prava vlasništva, deposedacija i arondacija
 • od 1962. godine predmeti financija - kuporodajni, darovni ugovori i nasljedstva
 • od 1963. godine predmeti privrede- osnivanje i odjava zanatskih radnji, domaće radinosti i proširenje poslovanja


NACIONALIZACIJA OBJEKATA

Nacionalizacija objekata.doc


NACIONALIZACIJA ZEMLJIŠTA

POPIS RJEŠENJA O NACIONALIZACIJI ZEMLJIŠTA 1959.
( PREGLED PO OPĆINAMA )

1. ČRNOMEREC
02-12067/1-1959. od 12.7.1959. k.o. Grad Zagreb
02-12067/2-1959. od 14.8.1959. k..o. Šestine

2. DONJI GRAD
02-437/1-1959. od 30.6.1959. k.o. Grad Zagreb
02-1274/1-1959. od 12.8.1959. k.o. Grad Zagreb
02-1274/3-1959. od 13.11.1959. k.o. Grad Zagreb

3. DUBRAVA
06-III-7613/1-1959. od 26.8.1959. k.o.Resnik
06-III-8495/1-1959 k.o.Granešina

4. DUGO SELO
03-N-2859/2-1959. od 10.8. k.o. Općina Dugo Selo

5. GORNJI GRAD
05-9167/1-1959. od 29.6.1959. k.o. Grad Zagreb
05-9167/11-1959 o 21.11.1959.
05-9167/12-1959. od 2.11.1959. k.o. Šestine

6. MAKSIMIR
05-N.Z. 1/1-1959. od 31.7.1959. k.o. Grad Zagreb
05-N.Z. 3-1959. od 3.10.1959. k.o. Grad Zagreb

7. MEDVEŠČAK
05-15428/1-1959. od 28.7.1959. k.o. Grad Zagreb
05-20054-1959. od 19.9.1959. k.o. Gračani
05-20055-1959. od 19.9.1959. k.o. Remete

8. PEŠČENICA
03-N-IZ-1959. od 8.7.1959. k.o. Grad Zagreb
03-N-379-1959. od 8.7.1959. k.o. Grad Zagreb

9. REMETINEC
03-3868/1-1959. od 30.6.1959. k.o. Blato
03-3868/3-1959. od 30.6.1959. k.o. Klara
03-3868/5-1959. od 25.7.1959. k.o. Jakuševac
03-3868/6-1959. od 30.6.1959. k.o. Stupnik
03-3868/7-1959. od 30.6.1959. k.o. Čehi
03-3868/8-1959. od 25.7.1959. k.o. Jankomir
03-3868/9-1959. od 25.7.1959. k.o. Stenjevac
03-3868/10-1959. od 25.7.1959. k.o. Buzin

10. SESVETE
04-449/1-1959. od 25.8.1959. k.o.Sesvete
04-8352/1-1959. od 10.9.1959. k.o. Sesvete
04-10349-1959. od 15.10.1959. k.o. Sesvete
04-2950/1-1960. od 10.3.1960. k.o. Sesvete
04-7097-1960. od 10.8.1960. k.o. Sesvete

11. SUSEDGRAD
05/4-6194/1-1959. od 4.9.1959. k.o. Gornji Stenjevec
05/4-6194/2-1959. od 4.9.1959. k.o. Vrapče Gornje
05/4-6194/3-1959. od 24.8.1959. k.o. Jankomir
05/4-6194/4-1959. od 16.9.1959. k.o. Vrapče
05/4-6194/5-1959. od 4.9.1959. k.o. Stenjevec

12. TREŠNJEVKA
06/10-9294/1-1959. od 23.7.1959. Kotarski sud Zagreb
06/10-9294/2-1959. od 26.11.1959. Kotarski sud Zagreb
06/10-15491-1959. od 25.8.1959. k.o. Vrapče

13. TRNJE
02/3-8807/1-1959. od 30.6.1959. k.o. Grad Zagreb

14. VELIKA GORICA
04-4852/1-1959. od 1.9.1959. k.o. Mičevac
04-4854/1-1959. od 22.8.1959. k.o. Velika Gorica
04-5080/1-1959. od 14.9.1959. k.o. Velika Mlaka

15. ZAPREŠIĆ
03/2-3981/1-1959. od 17.7.1959.
03/2-4734/1-1959. od 2.9.1959. k.o. Zaprešić

16. ZELINA
N-09-3424/1-1959. od 1.8.1959. k.o. Zelina
A.5.4.1 GRADSKA UPRAVA ZAGREB

Razdoblje: 01.08.1967. - 31.12.1974.


GRADIVO - OPIS SERIJA

Gradivo Gradske uprave Zagreb u razdoblju od 01.08.1967. do 31.12.1974. (Grad jedna cjelina) sastoji se od gradiva gradskih sekretarijata i službi,a najznačajnije serije su: promjena osobnog imena,obavijesti o primitku i otpustu iz državljanstva, naknadni upisi u matične knjige, kupoprodajni i darovni ugovori, ugovori o doživotnom uzdržavanju, ortački ugovori, ugovori o zamjeni stana, razvrgnuće suvlasničke zajednice, povrede na radu, osnivanje,preseljenje i zatvaranje zanatske djelatnosti, domaća radinost, provjera stručnosti, ugostiteljske radnje, autoprijevoznička djelatnost,urbanistički uvjeti,građevinske dozvole,uporabne dozvole za sve vrste objekata,bespravna gradnja, natječaji za korištenje zemljišta,dodjela zemljišta, lokacijska odobrenja parcelacija,sanitarne dozvole, eksproprijacija, arondacija, nacionalizacija, konfiskacija, naknada za nacionalizirane nekretnine,iseljenje iz stana, zamjene stana, dodjele stana, ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa.


A.5.4.2 GRAD ZAGREB - GRADSKI ORGANI UPRAVE I SLUŽBE GRADA ZAGREBA

Razdoblje: 01.01.1975. - 31.12.1990.

GRADIVO - OPIS SERIJA

Gradivo Gradskih organa uprave i službi za razdoblje od 01.01.1975. do 31.12.1990. godine (grad podijeljen na općine -vidi općine) sastoji se od gradiva Gradskih sekretarijata i Stručne službe Izvršnog vijeća i Skupštine Grada Zagreba, a najznačajnije serije su: promjena osobnog imena i naknadni upisi u matične knjige (do 1982.godine), obavijesti o primitaku i otpustu iz državljanstva (do 1984.godine), povrede na radu (do 1983. godine), gradivo skuštinskih službi i stručne službe izvršnog vijeća, odobrenja za autoprijevozničku i taksi djelatnost, II stupanjska rješenja iz oblasti graditeljstva i stambenih poslova.


A.5.5.2 GRAD ZAGREB - OPĆINE - OPĆINSKI ORGANI UPRAVE I SLUŽBE

A.5.5.2.1 CENTAR
A.5.5.2.2 ČRNOMEREC
A.5.5.2.3 DUBRAVA
A.5.5.2.4 MAKSIMIR
A.5.5.2.5 MEDVEŠČAK
A.5.5.2.6 NOVI ZAGREB
A.5.5.2.7. PEŠČENICA
A.5.5.2.8. SESVETE
A.5.5.2.9. SUSEDGRAD
A.5.5.2.10. TREŠNJEVKA
A.5.5.2.11 TRNJE

Razdoblje: 01.01.1975. - 31.12.1990.

GRADIVO - OPIS SERIJA

Registraturno i arhivsko gradivo općinskih organa uprave i Stručnih službi skupštine i Izvršnog vijeća, prema teritorijalnom ustrojstvu općine, a najznačajnije serije su: završni računi i budžeti općine, promjene osobnog imena i naknadni upisi u matične knjige (od 1983. godine), obavijesti o primitku i otpustu iz državljanstva (od 1983. godine), povrede na radu (od 1984.godine), kupoprodajni ugovori nekretnina, nasljedstvo i darovanje, ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa, osnivanje samostalne i zajedničke zanatske i ugostiteljske radnje, proširenje poslovanja, preseljenje rada, prestanak rada , samostalno obavljanje zdravstvene djelatnosti,domaća radinost, građevinske i uporabne dozvole za sve vrste objekata, iseljenje iz stana, utvrđivanje stambene cjeline, prijenos i zamjene stanarskog prava, promjena namjene, nacionalizacija i deposedacija, određivanje naknade za nacinanalizirano zemljište, eksproprijacija, dodjela zemljišta na trajno korištenje.


A.6.3.1. UPRAVA GRADA ZAGREBA I UPRAVNA TIJELA GRADA ZAGREBA

 • Odluka o djelokrugu i radu Skupštine Grada Zagreba i njezinih organa, te drugih organa Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/90)
 • Odluka o ustrojstvu uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/91)
 • Odluka o Stručnoj službi Skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/91)
 • Odluka o Stručnoj službi Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/91)
 • Odluka o ustrojstvu Službe za opće poslove Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/91)
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01-pročišćeni tekst)
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/05)
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09 i 22/09)


A.6.3.2. GRADSKI URED ZA IZGRADNJU GRADA

Razdoblje: 01.01.1962. - 12.07.2005.

GRADIVO - OPIS SERIJA

Serije gradiva sačinjavaju predmeti nastali radom:

 • Direkcije za izgradnju južnih predjela Grada Zagreba (1962 - 1965)
 • Zavoda za unapređenje komunalnih djelatnosti Grada Zagreba (1965 - 1967)
 • Zavoda za komunalnu djelatnost Grada Zagreba (1967 - 1973)
 • Zavoda za izgradnju Grada (1973 - 1983)
 • Zavoda za organizaciju izgradnje Grada (1984 - 1990)
 • Zavoda Grada Zagreba za izgradnju i uređenje (1990 - 1991)
 • Gradskog zavoda za izgradnju i uređenje (1991 - 1997)
 • Fonda Grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo (1991 - 1997)
 • Gradskog ureda za izgradnju Grada (1997 - 12.07.2005.)

Gradivo je pohranjeno u pismohrani Gradske uprave u Područnom uredu Trnje, Ulica grada Vukovara 58b.
Razdoblje: 01.01.1991. -

A.6.2.1. MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB, ISPOSTAVE: Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Peščenica, Sesvete, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje Razdoblje: 01.01.1994. - 31.12.1998.

GRADIVO - OPIS SERIJA

Najznačajnije serije su: kupoprodajni ugovori nekretnina, nasljedstva i darovanja (do 01.02.1998.godine), kupoprodajni ugovori motornih vozila, akontacije, razrez, naplata i povrat poreza, naplata i povrat upravnih i sudskih pristojbi, naplata kazni, carina i troškova postupaka, nadzor nad poslovanjem.


A.6.2.2. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Područna jedinica Zagreb Razdoblje: 01.12.1996. - 30.04.1998.

GRADIVO - OPIS SERIJA

Serije gradiva sačinjavaju predmeti Inspekcije za radne odnose i Inspekcije zaštite na radu.


B. O S T A L O

G.1. UNIVERZIJADA "87.

ZBIRKA STEČAJNIH DUŽNIKA NAD KOJIMA JE ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK
 
Stečajna građa Adamovec     Stečajna građa Centar     Stečajna građa Črnomerec