clanak False

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2014.

19.04.2017.

 

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2014., a sukladno Odluci o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/11), te Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama iz područja promicanja ljudskih prava za 2014., od 31. ožujka 2014. godine, sufinanciraju se slijedeći programi/projekti:

 

Popis odabranih programa_projekata iz podruja promicanja ljudskih prava za 2014..doc