clanak False

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2015.

19.04.2017.

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2015., a sukladno Odluci o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/11), te Zaključku o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama iz područja promicanja ljudskih prava za 2015., od 8. travnja 2015., sufinanciraju se slijedeći programi/projekti.

 

  

Rezultati Javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.