lista bez dat + 138736

Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući - CrossCare


 
KORISNIK: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
PARTNERI: Grad Zagreb, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, Centar za pomoč na domu Maribor, Mestna občina Ljubljana i Dom zdravlja Čakovec
FOND:  Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
PROGRAM:  INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska 2014. − 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.681.481,00 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 6.529.259,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom CrossCare – Homecare nastoji se uspostaviti nova struktura prekogranične suradnje za osiguravanje integriranog pristupa skrbi za starije osobe u kući, koji će ponajprije biti usmjeren na izradu programa za provedbu integriranog pristupa skrbi u kući, združivanjem i socijalne i zdravstvene usluge u zaokruženu cjelinu kao sveobuhvatno rješenje.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Jedan od glavnih ciljeva Projekta jest pružiti korisnicima integriranu skrb u kući. CrossCare jest projekt koji prenosi provedbu integrirane skrbi u kući na područja izvan gradskih središta, u susjednim zemljama, Sloveniji i Hrvatskoj. Provedbom Projekta teži se stvaranju kvalitetnijeg pristupa uslugama zdravstvene i socijalne zaštite te formiranju novog programa za provedbu integriranog pristupa skrbi u kući, s posebnim naglaskom na ponudi sveobuhvatne usluge, koja uz zdravstvene obuhvaća i usluge socijalne zaštite.
 

Projekti u provedbi