lista bez dat + 138712

Pomoćnici u nastavi - stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III

    
KORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Obrazovanje i cjeloživotno učenje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  31.711.260,00  HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 20.000.000,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 24. srpnja 2017. do 23. srpnja 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom se nastoji smanjiti društveno raslojavanje i isključenost pojedinaca i skupina uključivanjem učenika s teškoćama u razvoju u proces obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, uz kvalitetnu potporu osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Na taj način učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se pravo na kvalitetno obrazovanje te ih se priprema za samostalno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta jest pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u cilju ostvarivanja njihove uspješne socijalizacije te podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja. Projektom će se osigurati potrebne potrebe pomoćnika u nastavi  ili stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u 36 škola partnera u Gradu Zagrebu.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: obrazovanje@zagreb.hrlidija.pongrac-vincelj@zagreb.hr 


 

Projekti u provedbi