clanak False

Pomoć u obiteljskim paketima

28.04.2023.

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2229/22 i 08/23).
Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje obitelj ili skrbnik troje i više maloljetne djece ako su korisnici zajamčene minimalne naknade.
Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje jednoroditeljska obitelj s jednim ili više maloljetne djece ako je korisnik zajamčene minimalne naknade.
Pomoć  u  obiteljskim paketima ostvaruje  obitelj  ili  skrbnik troje i više maloljetne djece i jednoroditeljska obitelj s jednim ili više maloljetne djece, u kojoj je jednom članu obitelji račun blokiran sukladno propisima o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a kojima mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 100% od osnovice za izračun zajamčene minimalne nakande. U prihod se ne uračunavaju novčana sredstva na računima koji su blokirani ovršnom ispravom. Pomoć u obiteljskim paketima ne mogu ostvariti korisnici čiji računi su blokirani a koji imaju u vlasništvu drugu nekretninu, osim nekretnine koju koriste za stanovanje.
Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje obitelj ili samac koji su se zbog elementarne nepogode (potres, poplava, požar i drugo), zdravstvenog stanja, nezaposlenosti i drugih kriznih situacija našli u nepovoljnim životnoim okolnostima, dok te okolnosti traju.
Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 6101-829.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika